Παίζοντας με την SDL2

Τι είναι η SDL

Όσοι ασχολείστε με game development (και όσοι θέλετε να ασχοληθείτε) ίσως έχετε ακούσει για την SDL. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ένα game framework ή μία game engine αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κανένα από τα δύο αυτά πράγματα. Τι είναι λοιπόν; Μιλώντας αποκλειστικά με τεχνικούς όρους, η SDL είναι ένα OS abstraction layer. Βλέπετε, για να φτιάξεικανείς ένα videogame πρέπει να μπορεί να μιλήσει με το λειτουργικό σύστημα και να σιγουρευτεί ότι μπορεί να πραγματοποιήσει κάποια βασικά πράγματα, όπως:

Για όλα τα παραπάνω πράγματα, πρέπει ο προγραμματιστής να μιλήσει με το hardware. Να επικοινωνήσει με την οθόνη, το πληκτρολόγιο, τα ηχεία, τον σκληρό δίσκο, την κάρτα δικτύου κλπ. Η επικοινωνία αυτή γίνεται μέσω του λειτουργικού συστήματος, και κάθε OS (Operating System) υλοποιεί τα παραπάνω με διαφορετικό τρόπο. Οπότε αν θέλετε να φτιάξετε ένα παιχνίδι που να τρέχει σε παραπάνω από ένα λειτουργικά συστήματα τότε πρέπει να γράψετε όλα τα παραπάνω επικοινωνιακά μέρη, παραπάνω από μία φορά. Για παράδειγμα αν θέλετε να φτιάξετε ένα παιχνίδι για 3 πλατφόρμες (Linux, Mac, Windows), τότε ουστιστικά πρέπει να ξαναγράψετε 3 φορές το ίδιο παιχνίδι. Μερικές γλώσσες προγραμματισμού περιέχουν βιβλιοθήκες που λειτουργούν ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος. Για παράδειγμα, αν θέλετε να διαβάσετε ένα αρχείο στην Go, δεν χρειάζεται να καλέσετε το Microsoft Windows API ή το Linux API. Οι core libraries της Go έχουν built-in function που θα βγάλουν εις πέρας την λειτουργία ανεξαρτήτως λειτουργικού. Αλλά δεν σημαινει όμως ότι το να ζωγραφίζεις pixels ή να αναπαράγεις ήχους είναι κομμάτι αυτών των core libraries. Γιατί; Δεν ξέρω, ίσως είναι αρκετή δουλειά και είναι τεμπέλιδες. Εδώ έρχεται λοιπόν η SDL 2, η οποία είναι μία βιβλιόθηκη που κάνει όλα τα παραπάνω και έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσει game programmers. Η SDL έχει Golang bindings, που σημαίνει ότι μπορείτε να την κάνετε απλά import και να την χρησιμοποιήσετε. Έτσι, αντί να γράφετε OS API functions, θα καλείτε απλά SDL2 functions για να πραγματοποίησετε την επικοινωνία με το hardware ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος. Σαν αποτέλεσμα, θα γράψετε τον κώδικα μία φορά και αυτός θα παίζει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται από την SDL.

Πώς την κατεβάζω

Αρχικά πηγαίνετε στο επίσημο download page και επιλέξετε τα Development Libraries. Για όσους έχουν Windows, θα χρειαστούν το SDL2-devel-2.0.10-mingw.tar.gz. Για τους λινουξάδες τις υπόθεσης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον package manager της διανομής τους, Ψάξτε για libsdl2:

$ sudo apt-cache search libsdl2

Κατεβάστε τα development files για την sdl2:

sudo apt-get install libsdl2-dev

Το πακέτο αυτό θα εγκαταστήσει ένα binary (/usr/bin/sdl2-config), μία σειρά από C Headers στο directory /usr/include/SDL2/ και την βιβλιοθήκη (καθώς επίσης και το symlink αυτής) /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2.so -> libSDL2-2.0.so.0.4.1. Όπως είναι γνωστό σχεδόν κάθε γλώσσα έχει τον τρόπο της να επικοινωνεί με βιβλιοθήκες γραμμένες σε C. Εστσι λοιπόν και η Go, διαθέτει τρόπο να μιλήσει με την C Library της SDL2. Κάποιοι καλοί άνθρωποι λοιπόν που λέγονται Veandco έχουν φτιάξει τα απαραίτητα Go-bindings για την SDL τα οποία και θα χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα, διαθέτουν αρκετά ενημερωμένο documentation! Στην περίπτωση που δεν βρήκατε πώς να εγκαταστήσετε νωρίτερα την SDL, ρίχτε μια ματιά στα Requirements των Veadco. Στην περίπτωσή μου (debian) έδωσα επιπλέον την εξής εντολής:

sudo apt install libsdl2{,-image,-mixer,-ttf,-gfx}-dev

Για την εγκατάσταση των bindings μπορουμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο go -get ως εξής:

$ go get -v github.com/veandco/go-sdl2/{sdl,img,mix,ttf}

# Output
github.com/veandco/go-sdl2 (download)
github.com/veandco/go-sdl2/sdl
github.com/veandco/go-sdl2/img
github.com/veandco/go-sdl2/ttf
github.com/veandco/go-sdl2/mix

Προγραμματίζοντας με την SDL

Σέταρε ένα παράθυρο

Τώρα πλέον που έχουμε σετάρει την SDL, ήρθε η στιγμή να φτιάξουμε το πιο απλό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας της. Κάτι σαν το αντίστοιχο hello world. Αυτό που θα κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να φτιάξουμε ένα παράθυρο (Window). Κάθε παιχνίδι/εφαρμογή χρειάζεται να τρέχει μέσα στο δικό της παράθυρο, συνεπώς ας ξεκινήσουμε από αυτό.

H function που φτιάχνει το παράθυρο λέγεται CreateWindow και μοιάζει κάπως έτσι:

// CreateWindow creates a window with the specified position, dimensions, and flags.
// (https://wiki.libsdl.org/SDL_CreateWindow)
func CreateWindow(title string, x, y, w, h int32, flags uint32) (*Window, error) {
	var _window = C.SDL_CreateWindow(C.CString(title), C.int(x), C.int(y), C.int(w), C.int(h), C.Uint32(flags))
	if _window == nil {
		return nil, GetError()
	}
	return (*Window)(unsafe.Pointer(_window)), nil
}

Η sdl.CreateWindow() επιστρέφει το παράθυρο *Window και ένα error. Συνεπώς, όπως σε κάθε Go πρόγραμμα, μετά την κλήση της συναρτησης θα έχουμε το κλασσικό if err != nil snippet κώδικα. Πάμε να δούμε τα ορίσματά της:

Η flag που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η SDL_WINDOW_SHOWN η οποία κάνει το παράθυρο visible στην οθόνη.

Άλλες κλασσικές επιλογές για flags είναι οι:

Συνεπώς ας γράψουμε τον παρακάτω κώδικα:

package main

import (
  "fmt"

  "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)

func main() {
  window, err := sdl.CreateWindow("Testing SDL2", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, 800, 600, sdl.WINDOW_SHOWN)
  if err != nil {
    errMsg := fmt.Errorf("\n[ERROR]:\tWindow Creation failed.\n[E_LOG]:\t%s", err)
    fmt.Println(errMsg)
    return
  }

  sdl.Delay(2000) // Περίμενε για 2 seconds πριν κλείσεις
}

Ο παραπάνω κώδικας θα εμφανίσει (χάρις της SDL_WINDOW_SHOWN flag) ένα παράθυρο στην οθόνη, σε τυχαία θέση, ανάλυσης 800x600. Στην περίπτωση που αποτύχει, τότε θα δούμε ένα όμορφο σφάλμα. Αυξήστε επίτηδες την ανάλυση και δοκιμάστε ξανά:

$ go run sdl2.go 

[ERROR]:    Window Creation failed.
[E_LOG]:    Window is too large.

Διέγραψε το παράθυρο

Μία καλή πρακτική στον προγραμματισμό γενικότερα, είναι να καταστρέφουμε τα pointer objects (πχ το *Window) όταν δεν τα χρειαζόμαστε. Αν και στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι αχρείαστο να το κάνουμε (με την ολοκλήρωση της main() θα διεγραφούν όλα έτσι κι αλλιώς) θα ήταν καλό να το πράττουμε από συνήθεια. Στην προκειμένη περίπτωση, θα χρησιμοποιηούσαμε την ιδιότητα Destroy() του *Window, δηλαδή:

window, err := sdl.CreateWindow("Testing SDL2", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, 800, 600, sdl.WINDOW_SHOWN)
if err != nil {
  return err
}
sdl.Delay(2000)
window.Destroy()

Ένας καλός gopher, θα χρησιμοποιούσε την defer για να σιγουρευτεί ότι η Destroy() θα καλεστεί σίγουρα μετά την ολοκλήρωση της συνάρτησης. Τι εννοούμε με αυτό; Σκεφτείτε ότι γράφετε ένα παιχνίδι, και το τελευταίο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε το παράθυρο, συνεπώς δεν θα γράψετε window.Destroy() παρά μόνον όταν θα έχετε τελειώσει την συγγραφή του παιχνιδιού σας. Για να μην το ξεχάσετε λοιπόν, είναι καλό να την χρησιμοποιήσετε αμέσως μετά το σημείο που την δημιουργείτε:

package main

import (
	"fmt"

	"github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)

func main() {
	window, err := sdl.CreateWindow("Testing SDL2", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, 1232920, 1080, sdl.WINDOW_SHOWN)
	if err != nil {
		errMsg := fmt.Errorf("\n[ERROR]:\tWindow Creation failed.\n[E_LOG]:\t%s", err)
		fmt.Println(errMsg)
		return
	}
  defer window.Destroy() // Ας την ετοιμασω τώρα που ξέρω τι μου γίνεται
  sdl.Delay(2000)
  // Κώδικας
  // Περισσότερος κώδικας
  // Χάος από κώδικα

	// Σιγά μην θυμώμουν να την βάλω σε αυτό το σημείο
}

Ζωγραφίστε μέσα στο παράθυρο

Αρχικά θέλουμε έναν 2D Renderer

Κάπου εδώ λοιπόν ξεκινάει το ταξίδι του graphics programming. Καταρχάς, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα χρειαστεί να σετάρουμε προκειμένου να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε/ζωγραφίσουμε μέσα στο window που φτιάξαμε νωρίτερα, είναι ένας renderer. Για να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιούμε μία αντίστοιχη συνάρτηση με πριν, που λέγεται CreateRenderer και μοιάζει κάπως έτσι:

// CreateRenderer returns a new 2D rendering context for a window.
// (https://wiki.libsdl.org/SDL_CreateRenderer)
func CreateRenderer(window *Window, index int, flags uint32) (*Renderer, error) {
	renderer := C.SDL_CreateRenderer(window.cptr(), C.int(index), C.Uint32(flags))
	if renderer == nil {
		return nil, GetError()
	}
	return (*Renderer)(unsafe.Pointer(renderer)), nil
}

Η sdl.CreateRenderer() επιστρέφει τον renderer *Renderer και ένα error. Συνεπώς, όπως σε κάθε Go πρόγραμμα, μετά την κλήση της συναρτησης θα έχουμε το κλασσικό if err != nil snippet κώδικα. Πάμε να δούμε τα ορίσματά της:

Συνδυάζοντας ότι μάθαμε προηγουμένως για την sdl.CreateWindow, έτσι και εδώ, η sdl.CreateRenderer πρέπει και αυτή να διαγραφτεί με την σειρά της. Σαν καλοί gophers θα χρησιμοποιήσουμε και εδώ την defer. O τελικός κώδικας θα μοιάζει κάπως έτσι:

renderer, err := sdl.CreateRenderer(window, -1, sdl.RENDERER_ACCELERATED)
if err != nil {
	errMsg := fmt.Errorf("\n[ERROR]:\tRenderer Creation failed.\n[E_LOG]:\t%s", err)
  fmt.Println(errMsg)
  return
}
defer renderer.Destroy()

sdl.Delay(1000) // Wait for 2 seconds
}

Εκτελώντας το πρόγραμμα, δεν θα δείτε καμία διαφορά σε σχέση με πριν, αφού δεν έχουμε σχεδιάσει κάτι ακόμα. Σημειώστε επίσης ότι χρησιμοποιήσαμε την flag RENDERER_ACCELERATED η οποία σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσει την κάρτα γραφικών σας για να φτιάξει τον renderer. Στην περίπτωση που δεν έχετε κάρτα γραφικών, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την flag sdl.RENDERER_SOFTWARE. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία λάθος τιμή για τον driver του renderer (πχ 3) έτσι ώστε να προκαλέσουμε error ώστε να δούμε πως φαίνεται το μύνημα λάθους μας:

$ go run sdl2.go 

[ERROR]:    Renderer Creation failed.
[E_LOG]:    index must be -1 or in the range of 0 - 2

Κάνε render ένα texture

Έχοντας πλέον σετάρει τον hardware accelerated 2D renderer, μπορούμε να κάνουμε render διάφορα πράγματα στο παράθυρό μας. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας render ένα texture. Για αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση CreateTexture του render που μόλις φτιάξαμε που μοιάζει κάπως έτσι:

// CreateTexture returns a new texture for a rendering context.
// (https://wiki.libsdl.org/SDL_CreateTexture)
func (renderer *Renderer) CreateTexture(format uint32, access int, w, h int32) (*Texture, error) {
	texture := C.SDL_CreateTexture(
		renderer.cptr(),
		C.Uint32(format),
		C.int(access),
		C.int(w),
		C.int(h))
	if texture == nil {
		return nil, GetError()
	}
	return (*Texture)(unsafe.Pointer(texture)), nil
}

Όπως και οι προηγούμενες συναρτήσεις, έτσι και αυτή, επιστρέφει 2 πράγματα: ένα *Texture και ένα error. Συνεπώς, όπως σε κάθε Go πρόγραμμα, μετά την κλήση της συναρτησης θα έχουμε το κλασσικό if err != nil snippet κώδικα. Πάμε να δούμε τα ορίσματά της:

Ο κώδικας λοιπόν διαμορφώνεται ως εξής:

tex, err := renderer.CreateTexture(sdl.PIXELFORMAT_ABGR8888, sdl.TEXTUREACCESS_STREAMING, 1920, 1080)
if err != nil {
  errMsg := fmt.Errorf("\n[ERROR]:\tTexture Creation failed.\n[E_LOG]:\t%s", err)
  fmt.Println(errMsg)
  return
}
defer tex.Destroy()
}

Τρέχοντας το πρόγραμμα, ούτε τωρα θα παρατηρήσετε κάποια αλλαγή. Ένα σημαντικό πράγμα σχετικά με το rendering είναι πως επειδή έχετε κάνει κάτι render δεν σημαίνει πως θα το δείτε κι όλας στην οθόνη. Θα πρέπει να τον ανανεώνουμε κάθε φορά που πραγματοποιούμε μία αλλαγή.

Φτιάξε … pixels

Resolution

Αρχικά για κάνουμε λίγο refactor το πρόγραμμά μας, έτσι ώστε να μπορούμε εύκολα και γρήγορα να αλλάζουμε την ανάλυση του παραθύρου μας.

const winWidth, winHeight int = 800, 600

Καθώς επίσης καστάρουμε σε int32 τις τιμές πριν καλέσουμε τις SDL functions. Δηλαδή:

// Την CreateWindow
window, err := sdl.CreateWindow("Testing SDL2", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, int32(winWidth), int32(winHeight), sdl.WINDOW_BORDERLESS)
// Και την createTexture
tex, err := renderer.CreateTexture(sdl.PIXELFORMAT_ABGR8888, sdl.TEXTUREACCESS_STREAMING, int32(winWidth), int32(winHeight))
Δεσμεύοντας μνήμη για pixel buffer

Για να ζωγραφίσουμε pixels στην οθόνη, πρέπει πρώτα να ξέρουμε τις τιμές τους. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα θέσουμε εμείς ό,τι τιμές θέλουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρώτα να τις αποθηκεύσουμε στην μνήμη. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν buffer ο οποίος θα κρατάει όλες τις τιμές των pixel μας. Όταν λέω buffer εννοώ μία array στην οποία αποθηκεύουμε τιμέ τύπου byte. Γιατί; Επειδή έτσι το ζητάει η SDL (θα δείτε παρακάτω). Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε έναν pixel buffer. Όπως και σε κάθε άλλη array έτσι και τώρα, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το μέγεθός της, έτσι ώστε να δεσμεύσω τον απαιτούμενο χώρο στην μνήμη του υπολογιστή.

Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε λοιπόν ότι η ανάλυση του παραθύρου μας είναι πολύ πολύ μικρή, δηλαδή 4x3 pixels. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 12 pixels. Θυμηθείτε ότι για κάθε pixel έχουμε 4 bytes (βλέπε sdl.PIXELFORMAT_ABGR8888). Άρα έχουμε 12 pixels, 4 bytes ανα pixel, μας κάνει 48 bytes! Φτιάχνουμε λοιπόν τον pixel buffer μας:

pixels := make([]byte, winWidth*winHeight*4) // 4*3*4 -> 12*4 -> 48 pixels
Συνάρτηση αποθήκευσης χρώματος pixel

Θα γράψουμε μία δική μας συνάρτηση η οποία θα λέγεται setPixel() και αυτό που θα κάνει είναι να βάζει τιμές σε ένα pixel. Όπως είπαμε και πριν, κάθε pixel αντιπροσωπεύεται από 4 bytes στην μνήμη, όπου το πρώτο είναι το κόκκινο χρώμα, το δεύτερο είναι το πράσινο χρώμα, το τρίτο είναι το μπλέ χρώμα και το τελευταίο byte είναι για την τιμή της alpha. Οπότε καλό θα ήταν φτιάξουμε πρώτα μία struct η οποία θα παριστάνει το χρώμα:

type color struct {
  r, g, b, a byte
}

Έτσι, μπορούμε να φτιάξουμε πιο όμορφα ένα χρώμα, πχ color{255, 0, 0, 0} είναι το κόκκινο, color{0, 255, 0, 0} είναι το πράσινο και color{0, 0, 255, 0} είναι το μπλε. Στην συνέχεια θα φτιάξουμε την συνάρτηση setPixel στην οποία θα δίνουμε 3 πράγματα:

Ένα παράδειγμα κλήσης αυτής, για το πρώτο pixel τέρμα πάνω αριστερά στο παράθυρό μας θα ήταν καπως έτσι:

// Βρες ποιο pixel αντιστοιχεί στις θέσεις [0,0] και κάνε το κόκκινο
setPixel(0, 0, color{255, 0, 0, 0}, pixels)

SDL2 Example

Υλοποιώντας την παραπάνω εικόνα, θα είχαμε κάτι τέτοιο:

setPixel(0, 0, color{255, 0, 0, 0}, pixels)
setPixel(1, 0, color{255, 0, 0, 0}, pixels)
setPixel(2, 0, color{0, 255, 0, 0}, pixels)
setPixel(3, 0, color{0, 0, 255, 0}, pixels)

setPixel(0, 1, color{0, 0, 255, 0}, pixels)
setPixel(1, 1, color{0, 0, 255, 0}, pixels)
setPixel(2, 1, color{255, 0, 0, 0}, pixels)
setPixel(3, 1, color{0, 255, 0, 0}, pixels)

setPixel(0, 2, color{0, 255, 0, 0}, pixels)
setPixel(1, 2, color{255, 0, 0, 0}, pixels)
setPixel(2, 2, color{0, 255, 0, 0}, pixels)
setPixel(3, 2, color{0, 0, 255, 0}, pixels)

Το μόνο που μένει τώρα είναι η συγγραφή της συνάρτησης:

func setPixel(x, y int, c color, pixels []byte) {
	index := (y*winWidth + x) * 4  // Υπολόγισε την θέση του πρώτου byte του pixel στην θέση x,y
  if index <= len(pixels)-4 && index >= 0 {  // Αν η θέση είναι μικρότερη ή ίση από την θέση του πρώτου byte του ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ pixel
                        // και αν η θέση δεν είναι αρνητικός αριθμός
		pixels[index] = c.r   // Βάλε στο πρώτο byte του pixel την τιμή για το κόκκινο χρώμα
		pixels[index+1] = c.g  // Βάλε στο δεύτερο byte του pixel την τιμή για το πράσινο χρώμα
		pixels[index+2] = c.b  // Βάλε στο τρίτο byte του pixel την τιμή για το μπλε χρώμα
		pixels[index+3] = c.a  // Βάλε στο τέταρτο byte του pixel την τιμή για το alpha
	}
}

Εφαρμόζοντας τον παραπάνω κώδικα θα έχουμε έναν πίνακα []byte pixel με 48 bytes:

pixels[ 0]   pixels[ 1]   pixels[ 2]   pixels[ 3]   pixels[ 4]   pixels[ 5]   pixels[ 6]   pixels[ 7]   pixels[ 8]   pixels[ 9]   pixels[10]   pixels[11]   pixels[12]   pixels[13]   pixels[14]   pixels[15]
pixels[16]   pixels[17]   pixels[18]   pixels[19]   pixels[20]   pixels[21]   pixels[22]   pixels[23]   pixels[24]   pixels[25]   pixels[26]   pixels[27]   pixels[28]   pixels[29]   pixels[30]   pixels[31]
pixels[32]   pixels[33]   pixels[34]   pixels[35]   pixels[36]   pixels[37]   pixels[38]   pixels[39]   pixels[40]   pixels[41]   pixels[42]   pixels[43]   pixels[44]   pixels[45]   pixels[46]   pixels[47]

Ο οποίος μοιάζει κάπως έτσι:

[255][0][0][0]     [255][0][0][0]     [0][255][0][0]     [0][0][255][0]
[0][0][255][0]     [0][0][255][0]     [255][0][0][0]     [0][255][0][0]
[0][255][0][0]     [255][0][0][0]     [0][255][0][0]     [0][0][255][0]

Σύνδεσε τα pixels με το texture

Μέχρι τώρα έχουμε φτιάξει ένα pixel buffer, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το texture μας. Για να τα συνδέσουμε αυτά τα δύο θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση UpdateTexture η οποία μοιάζει κάπως έτσι:

// Update updates the given texture rectangle with new pixel data.
// (https://wiki.libsdl.org/SDL_UpdateTexture)
func (texture *Texture) Update(rect *Rect, pixels []byte, pitch int) error {
	if pixels == nil {
		return nil
	}
	return errorFromInt(int(
		C.SDL_UpdateTexture(
			texture.cptr(),
			rect.cptr(),
			unsafe.Pointer(&pixels[0]),
			C.int(pitch))))
}

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες συναρτήσεις, η συγκεκριμένη είναι κομμάτι του tex που φτιάξαμε πριν και δεν επιστρέφει δύο τιμές, αλλά μόνο μία: error. Συνεπώς, όπως σε κάθε Go πρόγραμμα, μετά την κλήση της συναρτησης θα έχουμε το κλασσικό if err != nil snippet κώδικα. Πάμε να δούμε τα ορίσματά της:

err = tex.Update(nil, pixels, winWidth*4)
if err != nil {
  errMsg := fmt.Errorf("\n[ERROR]:\tTexture Update failed.\n[E_LOG]:\t%s", err)
  fmt.Println(errMsg)
  return
}

Κάνε render το texture στο παράθυρο

Έχοντας πλέον βάψει το texture μας όπως θέλουμε, ήρθε η στιγμή να το εμφανίσουμε στην οθόνη. Για να το κάνουμε αυτο πρέπει πρώτα να αντιγραψουμε το texture στον renderer. Για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση του renderer που λέγεται Copy και μοιάζει κάπως έτσι:

// Copy copies a portion of the texture to the current rendering target.
// (https://wiki.libsdl.org/SDL_RenderCopy)
func (renderer *Renderer) Copy(texture *Texture, src, dst *Rect) error {
	return errorFromInt(int(
		C.SDL_RenderCopy(
			renderer.cptr(),
			texture.cptr(),
			src.cptr(),
			dst.cptr())))
}

H συγκεκριμένη είναι κομμάτι του renderer που φτιάξαμε πριν και δεν επιστρέφει δύο τιμές, αλλά μόνο μία: error. Συνεπώς, όπως σε κάθε Go πρόγραμμα, μετά την κλήση της συναρτησης θα έχουμε το κλασσικό if err != nil snippet κώδικα. Πάμε να δούμε τα ορίσματά της:

Ο κώδικας λοιπόν θα είναι:

err = renderer.Copy(tex, nil, nil)
if err != nil {
  errMsg := fmt.Errorf("\n[ERROR]:\tRenderer failed to copy the texture.\n[E_LOG]:\t%s", err)
  fmt.Println(errMsg)
  return
}

Τέλος το μόνο που μένει πια είναι να εμφανίσουμε τον renderer στο παράθυρο. Για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε μία επίσης συνάρτηση του renderer που λέγεται Present και μοιάζει κάπως έτσι:

// Present updates the screen with any rendering performed since the previous call.
// (https://wiki.libsdl.org/SDL_RenderPresent)
func (renderer *Renderer) Present() {
	C.SDL_RenderPresent(renderer.cptr())
}

H συγκεκριμένη είναι κομμάτι του renderer που φτιάξαμε πριν και δεν επιστρέφει καμία τιμή και δεν επιδέχεται κανένα όρισμα. Αυτό που κάνει είναι να ανανεώνει στο παράθυρο τον νέο renderer. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε πως καμία αλλαγή δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη αν δεν καλέσετε αυτή την συνάρτηση μετά τις αλλαγές σας.

renderer.Present()

Για να δούμε καλύτερα τις αλλαγές μας, προτείνουμε να:

Θα δείτε κάτι τέτοιο:

SDL2 Example

Επίσης δοκιμάστε να βάψετε ολόκληρο το παράθυρο ροζ.

SDL2 Example

Τελικός κώδικας βρίσκεται στο github repo drpaneas/sdl2

package main

import (
	"fmt"

	"github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)

const winWidth, winHeight int = 800, 600

type color struct {
	r, g, b, a byte
}

func setPixel(x, y int, c color, pixels []byte) {
	index := (y*winWidth + x) * 4
	if index <= len(pixels)-4 && index >= 0 {
		pixels[index] = c.r
		pixels[index+1] = c.g
		pixels[index+2] = c.b
		pixels[index+3] = c.a
	}
}

func main() {
	window, err := sdl.CreateWindow("Testing SDL2", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, int32(winWidth), int32(winHeight), sdl.WINDOW_BORDERLESS)
	if err != nil {
		errMsg := fmt.Errorf("\n[ERROR]:\tWindow Creation failed.\n[E_LOG]:\t%s", err)
		fmt.Println(errMsg)
		return
	}
	defer window.Destroy()

	renderer, err := sdl.CreateRenderer(window, -1, sdl.RENDERER_ACCELERATED)
	if err != nil {
		errMsg := fmt.Errorf("\n[ERROR]:\tRenderer Creation failed.\n[E_LOG]:\t%s", err)
		fmt.Println(errMsg)
		return
	}
	defer renderer.Destroy()

	tex, err := renderer.CreateTexture(sdl.PIXELFORMAT_ABGR8888, sdl.TEXTUREACCESS_STREAMING, int32(winWidth), int32(winHeight))
	if err != nil {
		errMsg := fmt.Errorf("\n[ERROR]:\tTexture Creation failed.\n[E_LOG]:\t%s", err)
		fmt.Println(errMsg)
		return
	}
	defer tex.Destroy()

	pixels := make([]byte, winWidth*winHeight*4)

	for y := 0; y < winHeight; y++ {
		for x := 0; x < winWidth; x++ {
			setPixel(x, y, color{255, 100, 90, 0}, pixels)
		}
	}

	err = tex.Update(nil, pixels, winWidth*4)
	if err != nil {
		errMsg := fmt.Errorf("\n[ERROR]:\tTexture Update failed.\n[E_LOG]:\t%s", err)
		fmt.Println(errMsg)
		return
	}

	err = renderer.Copy(tex, nil, nil)
	if err != nil {
		errMsg := fmt.Errorf("\n[ERROR]:\tRenderer failed to copy the texture.\n[E_LOG]:\t%s", err)
		fmt.Println(errMsg)
		return
	}

	renderer.Present()

	sdl.Delay(2000) // Περίμενε για 2 δευτερόλεπτα
}
Σχόλια powered by Disqus